+86-13906275172

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും

ഹോം>വാര്ത്ത

വാര്ത്ത

Yangpu- ൽ ബ്രിഡ്ജ്

കാലം: 2018-05-15 ഹിറ്റുകൾ: 95

എന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം!Yangpu- ൽ പാലം പ്രെസ്ത്രെഷെദ് സംയുക്ത അല്ല എന്ന കേബിൾ-താമസിച്ച പാലം ഒരു ഇരട്ട ഗോപുരം ഇരട്ട കേബിൾ വിമാനം ആണ്, പ്രധാന ഗോപുരം 220 ഉയർന്ന മീറ്റർ, പുക്സി പ്രധാന ഗോപുരം അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, ചെംഗ്ഡൂ പ്രധാന ഗോപുരം, പുക്സി പ്രധാന സമീപനം പാലം നിർമ്മാണ . ഈ പദ്ധതി ഷാങ്ഹായ് "മഗ്നോലിയ നേടി" അവാർഡ്, നിർമ്മാണം മോഡൽ പദ്ധതി മന്ത്രാലയം, the state "Luban Award."