+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>අපි ගැන>සමාගම හැඳින්වීම

v

Nantong Gaoya වානේ ව්යුහය ෙකො., Ltd. was established in 1996,with the aim of providing durable, economical building solutions,and focusing on achieving customers’ satisfaction.

It is continuously rated as AAA bank credit enterprise and it’s also the member of China Engineering Construction Supervision & කළමනාකරණ Association.What ගේ වැඩි,Gaoya has got the EN1090 (යුරෝපීය සම්මත) වානේ ව්යුහය නිෂ්පාදන සහතිකය, ISO 9001:2008 තත්ත්ව පාලන ක්රමය සහතිකය,මෙන්ම ISO 14000 පරිසර පද්ධතිය සහතිකය.

Now Gaoya is a professional manufacturer specialized in designing,ගොඩනැගිලි වර්ග නිෂ්පාදනය සහ ස්ථාපනය,vessel,bridge,electric transmission tower steel structures,and it’s also engaged in the sale and installation of steel scaffold,wire frame,doors,windows,hardware parts, tools, electrical equipment,decoration materials,steel sheet etc,which make it become a comprehensive modern enterprise. Because of the new marketing concept,high product quality and sincere service, Gaoya wins lots of praise from customers.

In recent years,Gaoya has undertaken numbers of projects from abroad and domestic,now it’s products have been exported to Australia,Mexico,Albania,Chile,Israel,Saudi Arabia,Angola,Jamaica,Algeria,Djibouti,Vietnam,Pakistan,Philippine,Nepal and many other countries.

ස්ථාපිත කළ දිනයේ පටන්,Gaoya adhering to the "quality to create value, පදනම දැමීම සඳහා, හොඳ විශ්වාසයක්,සාර්ථකත්වය දිනා ගැනීමට කඩිසර, සංවර්ධන සෙවීමට නව්යකරණය" ව්යාපාරික දර්ශනයේ, adhere to the "social development as its mission,centennial enterprise people-oriented"purpose,පළමු පන්තියේ නිර්මාණය සමඟ, නවීන නිෂ්පාදන තාක්ෂණය, වෘත්තීය කණ්ඩායමක්, strict quality system to make Gaoya bigger and stronger.

The president of Gaoya,Mr Bao Yajun along with all the employees welcome friends all over the world to negotiate cooperation business by E-mail ,Telephone and Visiting.

a1