+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>අපගේ සේවා>ශිෂේණය ඍජු වීම උපදෙස්

ශිෂේණය ඍජු වීම උපදෙස්


පළමු හා ප්රමුඛ! සමහර මෙවලම් සකස් කිරීම හා ඔබට අවශ්ය erection.If සඳහා කම්කරුවන් බඳවා,අපි ඔබ වෙනුවෙන් ලැයිස්තුවක් කරන්නම්.
අමතරව,ඉංජිනේරු උපදෙස් හෝ ඉදිකිරීම් කණ්ඩායම ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි කටයුතු සලසා ගත හැකි.


ශිෂේණය ඍජු වීම පියවර:
1. පදනම
පදනම නිර්මාණය කිරීමේ හා එකලස් කිරීමේ ක්රියාවලිය වැදගත්. ඔබගේ නව ගොඩනැගිල්ල ප්රශස්ත සුපිළිපන්නභාවය තහවුරු කිරීම, පදනම ඇතැම් නිර්මාණ නිර්ණායක හා බර කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය. ඒ සියල්ල ගොඩනැගිල්ල පදනම් පළපුරුදු පදනම ඉංජිනේරු විසින් නිර්මාණය කළ බව අවශ්ය වේ, සියලු දේශීය නගරය සමග ද සම්බන්ධීකරණය, ප්රාන්ත සහ රාජ්ය කේත. මෙම ඉංජිනේරු ද කැණීම් නිර්දේශ ලබා දෙනු ඇත, ජලාපවහන, ආකාරෙය් වැඩ, තව දුරටත් ශක්තිමත් වානේ, සහ කොන්ක්රීට් proportioning.
2. වානේ ව්යුහයන් එකලස්

(7) ස්ථාපනය පීලී, පීලී සහ වෙඩි වරුසා එල්ල ටිම්
(8) ක්ෂේත්ර පා ගමන දොරවල් හා ජනේල පිහිටි තැන