+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>පුවත්

පුවත්

සිටි ගෲප් ගොඩනැගිල්ල

වේලාව: 2019-11-13 වැදුම්: 112

මෙම සිටි ගෲප් ටවර් Pudong Lujiazui මුදල් හා වෙළෙඳ කලාපයේ පිහිටා ඇත. එය ජින් මාවෝ ටවර් සහ පෙරදිග මුතු ඇටය ටවර් යාබදව පිහිටා ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ල ප්රදේශයේ ය 118,920 වර්ග මීටර. ප්රධාන ගොඩනැගිල්ල වේ 40 ඉහළ වන කතා, ගොඩනැගිලි උස වේ 181 මීටර්.  The project has won the Shanghai "Magnolia" සම්මානය, the national "Luban Award."