+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>පුවත්

පුවත්

Luwan දිස්ත්රික් 117 වාරණ නේවාසික

වේලාව: 2019-10-16 වැදුම්: 111

මෙම Lupu පාලම ව්යාපෘතිය Pudong Puxi ඇන්කර් ජැටිය පිටත පැත්තේ පිහිටා ඇත, ක මුළු ඉදිකිරීම් ප්රදේශයේ සමග 12,000 වර්ග මීටර් ක් උස 61.54 මීටර්. එය Lupu පාලම දකුණෙන් ගිය සහ දකුණෙන් ගිය විදුලි සෝපානය සහ දකුණෙන් ගිය වේදිකාවේ දැක්ම ප්රධාන කාරණය. මෙම ව්යාපෘතිය ජාතික Luban සම්මානය දිනා.

පෙර : Wuxi Shimao එක්

ඊළඟ : Yangpu පාලම