+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>පුවත්

පුවත්

නැගෙනහිර චීන මුහුදේ පාලම (සහභාගිත්වය)

වේලාව: 2018-08-13 වැදුම්: 121

සිවිල් කොටසක් ෂැංහයි ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරීම් සමූහ සමාගම විසින් ඉදි කරනු ලබන, ලිමිටඩ්. ප්රධාන පාලම පදනම කොටසක් ඇතුළත්, ත්රිකෝණය, ප්රධාන කාලයක් ආරුක්කු පාලම සහ ප්රධාන Bridge Deck යනුවෙන්ද හැඳින්වූ මෙම තට්ටුව. මතුපිට අනුයුක්තව සේවය, පදික, දකුණෙන් ගිය මානයන්, -ගැටීමෙන් විරෝධී බිත්ති, හුදෙකලාව සමඟ.