+86-13906275172

සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>පුවත්

පුවත්

Wuxi Shimao එක්

වේලාව: 2018-06-19 වැදුම්: 111

Wuxi Shimao බී කලාප 1 Wuxi නගරයේ පිහිටා ඇත, Beixinhe බටහිර, ඉදිකිරීම් ප්රදේශයේ 9403.77 square meters, වාණිජ ප්රදේශයේ වන 2093.32 square meters, නේවාවර්ග මීටර්රදේශයේ 6541.86 square meters, මුළු ගොඩනැගිල්ල උස 37.9 මීටර්.